This baby blanket has been my biggest project so far. The idea came when I found out I was pregnant, but it took me a few months to finish it. Luckily I managed before my little one decided to finally come out. The blanket is 70 x 100 cm so that it can also fit into a duvet case. I decided to make it in acrylic yarn for a few reasons. First, so that it would have a nice soft feel to it. Second, so that it would not be too warm and would not cause any allergies. Also, it’s easy to wash in a washing machine.

crochet baby blanket

For this blanket I used a 4 mm hook and around 350 g of Red Heart Baby yarn in three colors.

And this is the pattern:

R1: Ch 134
R2: Begin from the 4th ch from hook, *11 dc, ch 1, skip 1 st* repeat 10 times, finish with 12 dc, turn with 2 ch ( which counts as the 1st dc)
R3: Ch 1, skip 1 st, *10 dc, 1 dc over the ch from previous row, ch 1, skip 1 st* repeat 10 times, finish with 10 dc, turn with 2 ch
R4: 8 dc, ch 1, skip 1 st, *1 dc over the ch, 10 dc, ch 1, skip 1 st* repeat 10 times, 2 dc, turn with 2 ch

As you can see, the holes in the blanket move 1 st to the left. Continue to move the holes like that and switch the colors as you like. I made a total of 115 rows.

crochet baby blanket

For the finishing edge of the blanket I used a very nice and simple corded edging which uses a reverse sc ( it’s working from left to right, 1 sc into st to the right, keeping the working yarn to the left of hook).

Corded edging:

R1: 1 st around the whole blanket – 3 st in each corner
R2: Ch 1, * 1 reverse sc into next st to the right* repeat to end.
Fasten off and weave in the ends

Enjoy!


Ten kocyk to jak na razie mój największy projekt. Pomysł na niego przyszedł, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, ale zrobienie go zajęło mi kilka dobrych miesięcy. Na szczęście zdążyłam, zanim mój synek zdecydował zaszczycić nas swoją obecnością. Kocyk ma 70 x 100 cm, tak, aby mieścił się też w poszewce na kołdrę. Zdecydowałam zrobić go z wełny akrylowej z kilku powodów. Po pierwsze, żeby był miękki w dotyku. Po drugie, żeby nie powodował alergii i po trzecie, żeby nie był zbyt ciepły. Dodatkowo łatwo się go pierze w pralce.

crochet baby blanket

Na ten kocyk użyłam ok. 350 g włóczki Red Heart Baby w trzech kolorach i 4 mm szydełka.

A oto wzór:

R1: Zrób 134 ł.
R2: Zacznij od 4 ł od szydła, *11 s, 1 ł, opuść 1 o* powtórz 10 razy, zakończ 12 s, odwróć 2 ł (liczą się jako pierwszy s)
R3: Zrób 1 ł, opuść 1 o, *10 s, 1 s wokół ł z poprzedniego rzędu, 1 ł, opuść 1 o* powtórz 10 razy, zakończ 10 s, odwróć 2 ł
R4: 8 s, 1 ł, opuść 1 o, *1 s wokół ł z poprzedniego rzędu, 10 s, 1 ł, opuść 1 o* powtórz 10 razy, 2 s, odwróć 2 ł

Jak widzisz, otwory w kocyku przesuwają się o 1 o w lewo. Kontynuuj przesuwanie otworów w ten sposób i zmieniaj kolory według uznania. Ja zrobiłam w sumie 115 rzędów.

crochet baby blanket

Na kant kocyka użyłam bardzo prostego i ładnego wzoru na tzw. “corded edging”, który możnaby przetłumaczyć na sznurowy/kablowy kant, i w którym używa się wstecznego półsłupka (pracuje się od  lewej do prawej, 1 ps w o z prawej, trzymaj włóczkę z lewej strony szydła)

Kablowy kant:

R1: 1 ps wokół kocyka – 3 ps w rogach
R2: Zrób 1 ł, *1 wsteczny ps w kolejne o na prawo* powtórz wokół koca
Odetnij i wszyj włóczkę

Miłej zabawy!

crochet baby blanketcrochet baby blanket