Maciej is going to be an older brother. We decided to find a funny or at least unconventional way to tell the family and so I came up with the idea of a message on a bib:) I made this bib for Maciej and embroidered “an older brother” sign on it (in Polish). When we met with our parents and sat to eat a dinner I put it on Maciej’s neck and waited for their reaction. It was a funny way to pass the message and definitely one they are going to remember:)

crochet bib with embroidery

And that’s how I made the bib that fits a toddler (22×15 cm – without the straps around the neck):

I used 4mm hook and Rio marine and white mercerized cotton yarn from yarnfreak

Chain 51 and turn with 1 (and continue turning with 1 throughout the work)
Repeat for 40 rows
Now start the straps and crochet each separately
The left strap:
R41: st 15sc from the edge to the middle
R42: sc2tog (use single crochet to join two stitches together i.e. decrease) , 13sc (14)
R43: sc2tog, 12sc (13)
R44: sc2tog, 11sc (12)
R45: sc2tog, 9sc, st2tog (11)
R46: sc2tog, 9sc (10)
R47-50: repeat R46
R51: sc2tog, 7sc, inc (2sc in the last st i.e. increase) (10)
R52: inc, 7sc, sc2tog (10)
Repeat *R51-52* x 4 more times
R61: sc2tog, 7sc, sc2tog (9)
R62: sc2tog, 6sc, sc2tog (8)
R63: sc2tog, 5sc, sc2tog (7)
R64: sc2tog, 4sc, sc2tog (6)
R65: sc2tog, 3sc, sc2tog (5)
R66: sc2tog, 2sc, sc2tog (4)
R67: 3sc

crochet bib with embroidery

The right strap:
Repeat the steps from R41 starting from the 15th stitch from the right to the edge
R51: inc, 7sc, sc2tog (10)
R52: sc2tog, 7sc, inc (10)
Repeat *R51-52* x 4 more times
R61: sc2tog, 7sc, sc2tog (9)
R62: sc2tog, 6sc, sc2tog (8)
R63: sc2tog, 5sc, sc2tog (7)
R64: sc2tog, 1sc, 2chains, 1sc, sc2tog (6) (for the button hole)
R65: sc2tog, 3sc, sc2tog (5)
R66: sc2tog, 2sc, sc2tog (4)
R67: 3sc, finish with slip stitch

Edging: Crochet sc around the bib – sc 3 in 1st in each corner. Sew in a button and weave in the ends.

 

As for the embroidery I used a very simple cross stitch – use a yarn needle and another color of yarn – remember that all stitches should go in the same direction (be consistent with the direction of the yarn at the bottom and at the top of each stitch)

Enjoy!

crochet bib with embroidery


Maciej zostanie starszym bratem:) Postanowiliśmy przekazać wieści rodzinie w zabawny, albo przynajmniej niekonwencjonalny sposób, więc wymyśliłam śliniak z wyhaftowaną wiadomością:) Zrobiłam dla Macieja śliniak i wyhaftowałam na nim napis “starszy brat”. Kiedy spotkaliśmy się z dziadkami Macieja i zasiedliśmy do obiadu, założyłam mu na szyję śliniak w oczekiwaniu na reakcję rodziny. Wydaje mi się, że na długo zapamiętają to, jak dowiedzieli się, że rodzina się powiększy:)

A tak zrobiłam śliniak, który pasuje na dwu – trzylatka (22×15 cm – bez pasków na szyję):

Użyłam 4mm szydełka i mercerowaną bawełnianą włóczkę w kolorach marine i biały marki Rio ze sklepu yarnfreak

Zrób 51ł i odwróć 1ł (odwracaj 1ł przez całą pracę)
Powtórz przez 40 rzędów
Teraz zacznij paski na szyję – każdy oddzielnie
Lewy pasek:
R41: 15ps od brzegu do środka
R42:  sc2tog (przerób 2 oczka razem), 13ps (14)
R43: sc2tog, 12ps (13)
R44: sc2tog, 11ps (12)
R45: sc2tog, 9ps, st2tog (11)
R46: sc2tog, 9ps (10)
R47-50: powtórz R46
R51: sc2tog, 7ps, inc (zrób 2ps w 1o) (10)
R52: inc, 7ps, sc2tog (10)
Powtórz *R51-52* x 4
R61: sc2tog, 7ps, sc2tog (9)
R62: sc2tog, 6ps, sc2tog (8)
R63: sc2tog, 5ps, sc2tog (7)
R64: sc2tog, 4ps, sc2tog (6)
R65: sc2tog, 3ps, sc2tog (5)
R66: sc2tog, 2ps, sc2tog (4)
R67: 3ps

crochet bib with embroidery

Prawy pasek:
Powtórz kroki począwszy od R41 – zacznij od 15 oczka od prawej strony od końca
R51: inc, 7ps, sc2tog (10)
R52: sc2tog, 7ps, inc (10)
Powtórz *R51-52* x 4
R61: sc2tog, 7ps, sc2tog (9)
R62: sc2tog, 6ps, sc2tog (8)
R63: sc2tog, 5ps, sc2tog (7)
R64: sc2tog, 1ps, 2 łańcuszki, 1ps, sc2tog (6) (dziurka na guzik)
R65: sc2tog, 3ps, sc2tog (5)
R66: sc2tog, 2ps, sc2tog (4)
R67: 3ps, zakończ oczkiem ścisłym

Kant – Zrób półsłupki na około śliniaka – na rogach 3ps w 1o. Przyszyj guzik, wszyj końce włóczki.

Jeśli chodzi o haft, to użyłam bardzo prostego haftu krzyżykowego. Użyj igły do wełny i innego koloru włóczki i pamiętaj, że wszystkie krzyżyki powinny być robione w tym samym kierunku (nić pod spodem i na górze powinna iść zawsze w tę samą stronę)

Udanej zabawy!