With only six weeks to go it’s time to make everything ready for the arrival of the new family member. As a decoration for the baby’s room and his first toy I made a pom-pom mobile. The idea for this mobile is really simple, but it gives a whole range of options on the method and design of it.

Research shows that a colorful and lightly moving mobile is a great stimulant for a newborn and infant. Already a week after the birth newborns can see red, orange, yellow and green, so contrasting colors of the mobile and various shapes of it stimulate their vision development. Later, when the baby is 2 or 3 months, the movement of the shapes aids the development of the sharper visual acuity and motor skills, as the baby will want to follow them with his/her eyes and touch them.

Pom-pom mobile

The mobile I made has three types of decorations – chains of bows; small, two-color pom-poms made out of tissue paper and big stripe pom-poms made out of crepe paper. I attached the pom-poms with a thin thread to two thin wooden slats, but another idea could be to hang it on a special mobile ring that can be bought in many art supplies stores.

And that’s how I made the pom-poms:

Chains of bows:

Both chains have 5 bows starting from the biggest one at the top to the smallest one at the bottom. All you have to do is accordion fold a sheet of tissue paper of around 20 cm in length into even panels (e.g. 2 cm). Then tie it with a thread, diagonally snip ends and unfold it. The width of the biggest bow in my case is 12,5 cm, the second one is 11, then 10, 9 and 7,5 cm. When you have all bows, attach them to a longer thread in even distances.

Pom-pom mobile

Small two-color tissue paper pom-poms (7 cm in diameter):

For a two-color pom-pom I stacked 8 7×16 cm sheets of tissue paper in alternating colors. I made 2 cm accordion folds, creasing with each fold. Then I tied it with a thread in the center, leaving a long end to attach it to the mobile, and snipped ends into pointy shapes. Finally I separated layers, pulling away from center one at a time to shape a ball.

Big stripe crepe paper pom-poms (12 cm in diameter):

I cut around 60 2×12 cm stripes of yellow crepe paper, tied them with a thread in the center and shaped to form a ball. For the smaller, red pom-pom (9 cm in diameter) I used 50 2×9 cm stripes.

Have fun!

Pom-pom mobile


Zostało już tylko 6 tygodni, zanim nasz nowy członek rodziny zawita na świecie, więc najwyższa pora zacząć przygotowania. Jako dekorację pokoju dziecięcego i pierwszą zabawkę malucha zrobiłam mobil (karuzelę) z pomponów. Pomysł na ten mobil jest naprawdę prosty, ale zostawia duże pole do popisu, jeśli chodzi o metodę wykonania, rozmiar, czy ogólny wygląd.

Badania pokazują, że kolorowy i wolno poruszający się mobil jest świetnym bodźcem dla noworodka i niemowlaka. Już tydzień po urodzeniu dziecko widzi kolor czerwony, żółty, zielony i pomarańczowy, więc kontrastowe kolory i kształty karuzeli wspomagają rozwój wzroku malucha. Później, kiedy dziecko ma około 2-3 miesiące, ruch przedmiotów na karuzeli pomaga wyostrzyć jego wzrok i stymuluje motorykę. Ciekawe, kolorowe i poruszające się z ruchem powietrza przedmioty zachęcają dziecko do wodzenia za nimi wzrokiem, skupienia się na nich i prób dotknięcia ich.

Mobil, który zrobiłam, ma trzy typy dekoracji: łańcuchy kokardek, dwukolorowe pompony z bibuły i duże pompony z pasków krepy. Wszystkie dekoracje przymocowałam nitką do dwóch cienkich listewek, ale równie dobrze wyglądałyby one na kole do karuzeli, które można kupić w sklepach z artykułami plastycznymi.

Pom-pom mobile

Tak zrobiłam dekoracje:

Łańcuchy kokardek:

Oba łańcuchy mają po 5 kokardek od największej u góry do najmniejszej na dole. Jedyne, co trzeba zrobić, to złożyć w np. 2 cm harmonijkę arkusz bibuły o długości 20 cm. Potem należy związać go nicią, odciąć po skosie końcówki i rozwinąć. Szerokość największej kokardy w moim przypadku to 12,5 cm, potem 11, 10, 9 i 7,5 cm. Kiedy wszystkie kokardy są gotowe, należy je przymocować do długiej nici w równych odstępach i przywiązać do listewek.

Małe, dwukolorowe pompony z bibuły (7 cm średnicy):

Aby wykonać dwukolorowy pompon ułożyłam na przemian 8 arkuszy bibuły o wymiarach 7×16 cm w dwóch kolorach. Złożyłam je w 2 cm harmonijkę, mocno dociskając każdy kant. Związałam je na środku nicią, zostawiając długą końcówkę na przywiązanie do karuzeli. Potem obcięłam końcówki bibuły w szpic. Na koniec należy delikatnie oddzielać warstwy bibuły, odciągając je po kolei od środka tak, by uformować kulę.

Duże pompony z pasków krepy (12 cm średnicy):

Przygotowałam około 60 pasków żółtej krepy o wymiarach 2×12 cm, związałam je w środku nicią i uformowałam z nich kulę. Na mniejszy, czerwony pompon (9 cm średnicy) zużyłam 50 pasków o wymiarach 2×9 cm.

Udanej zabawy!

Pom-pom mobile