While decorating our Christmas tree with the help of Maciej I noticed that we lacked the most important ornament – the tree-topper. So I decided to give it a go and made a patten for a star that could decorate our little tree. The pattern is quite simple, but I think the effect is really nice.

crochet christmas tree star

For two stars that I sewed together I used around 25 g of mercerised grey Lammy Rio cotton yarn and a hook no. 4. I sewed it together with thin golden thread and filled our with dark grey felt.

The pattern:

Make a magic ring with 6 st
R1: Chain 3 (count it as the first dc), make 11 dc (12), sl st into the the third st of the chain
R2: Chain 3 and make a dc into the same sc, make 2 dc in each of the following sc (24), sl st into chain
R3: Chain 3, *2 dc into the next sc, 1 dc into the next sc*, repeat *-* (36) sl st into the chain.

Now we’ll start the 5 points of the star:

The first point:
R4: Chain 3, 1 dc in each of the next 6 sc (count the chain as 1 dc) (7), turn with 1 ch
R5: Sc dec (decrease) over 2 first dc, sc in each of next 3 dc, sc dec over 2 last dc (remember that 3-chain is your last dc) (5)
R6: Chain 3, dc in each of the next 4 sc (5), turn with 1 ch
R7: Sc dec over 2 first dc, sc in the next dc, sc dec over 2 last dc (3)
R8: Chain 3, dc in each of the next 2 sc (3), turn with 1 ch
R9: Sc dec over 2 first dc, sc in the remaining dc, (2)
R10: Chain 3, dc in the remaining sc (2), turn with 1 ch
R11: Sc dec over the remaining 2 dc, cut yarn and pull through
Attach yarn to the next sc on the circle and repeat from R4 to R11, do the same with the following points.
In one of the arms you need to dc dec in R4 because the circle has 36 sc and we need only 35.

Make two stars and sew them together leaving around 3 cm gap at the bottom so that you can mount it on the tree top. Stuff the stars to make them a bit more stiff.

Enjoy and merry Christmas!

crochet christmas tree star


Dekorując z Maciejem naszą choinkę zdałam sobie sprawę, że brakuje nam najważniejszej ozdoby – gwiazdy na czubek. Więc postanowiłam spróbować zrobić ją sama. Wzór na gwiazdę jest prosty, ale bardzo podoba mi się efekt końcowy.

crochet christmas tree star

Na dwie gwiazdy, które zszyłam razem użyłam  około 25 g mercerowanej szarej włóczki bawełnianej firmy Lammy Rio i 4 mm szydełka. Gwiazdy zszyłam złotą nicią i wypełniłam szarym filcem.

Wzór:

Zrób tzw. magic ring z 6 o
R1: Zrób 3 ł, zrób 11 s (12), zakończ oś w trzecim o łańcuszka
R2: Zrób 3 ł, zrób 1 s w tym samym o, zrób 2 s w każdym następnym o (24), oś w łańcuszek
R3: Zrób 3 ł, *2 s w następne o, 1 s w następne o*, powtórz *-* (36), oś w łańcuszek

Teraz przechodzimy do 5 ramion gwiazdy:

Pierwsze ramię:
R4: Zrób 3 ł, 1 s w następne 6 o (zawsze liczymy łańcuszek jako jeden s) (7), zawróć 1 o
R5: Przerób 2 pierwsze s razem (dec), ps w każdy z kolejnych 3 s, przerób 2 ostatnie s razem (dec) (łańcuszek jest ostatnim s) (5)
R6: Zrób 3 ł, s w każdy z 4 kolejnych o (5), zawróć 1 o
R7: Dec 2 pierwsze s, ps w kolejnym s, dec 2 ostatnie s (3)
R8: Zrób 3 ł, s w 2 następnych o (3), zawróć 1 o
R9: Dec 2 pierwsze s, ps w ostatnim s (2)
R10: Zrób 3 ł, s w pozostałym o (2), zawróć 1 o
R11: Dec 2 pozostałe s, utnij włóczkę i przeciągnij
Dołącz włóczkę w kolejnym o koła i powtórz kroki od R4 do R11, powtórz z kolejnymi ramionami.
W jednym z ramion musisz przerobić dwa s razem w R4 ponieważ koło ma 36 o, a my potrzebujemy 35.

Zrób dwie gwiazdy i zszyj je razem zostawiając otwór na dole wielkości ok. 3 cm, tak, aby można ją założyć na czubek choinki. Wypełnij zszyte gwiazdy np. filcem, aby usztywnić ich ramiona.

Udanej zabawy i wesołych świąt!

crochet christmas tree star


Opskriften til stjernen:

Jeg har brugt 25 g grå bomuld garn fra Lammy Rio og hæklenålen # 4

Lav en magic ring med 6 m
R1: Lav 3 lm (3 lm gør det ud for 1. stm), 11 stm (12), km i den sidste lm fra 3 lm
R2: Lav 3 lm og 1 stm i samme m, lav 2 stm i hver næste m (24), km i lm
R3: Lav 3 lm, *2 stm i næste m, 1 stm i næste m*, gentag *-* (36) km i lm

Nu starter vi med  stjernes takker:

En tak:
R4: Lav 3 lm (som altid gør det ud for 1. stm), 1 stm i næste 6 m (7), vend med 1 lm
R5: Indt 2 første stm, fm i næste 3 stm, indt 2 sidste stm (5)
R6: Lav 3 lm, 1 stm i næste 4 m (5), vend med 1 lm
R7: Indt 2 første stm, fm i næste stm, indt 2 sidste stm (3)
R8: Lav 3 lm, 1 stm i næste 2 m (3), vend med 1 lm
R9: Indt 2 første stm, fm i den sidste stm (2)
R10: Lav 3 lm, stm i den sidste m (2), vend med 1 lm
R11: Indt 2 tilbageværende stm, bryd og træk garnet

Sy stjernerne sammen med tråd og fyld dem med f.eks. filt. Efterlad ca. 3 cm i bunden som et hul til tretoppen.

God førnojelse og god jul!

crochet christmas tree star